20140430

Συνηθίζεται να υπάρχει μια φοβερή περίοδος κατά την οποία, το βλέμμα του ανθρώπου γίνεται πάρα πολύ κουρασμένο.. 

No comments: